ชุดโอนลอย เอกสารโอนรถยนต์

ชุดโอนลอย เอกสารโอนรถยนต์

ชุดโอนลอย คือเอกสารโอนรถซึ่งผู้ขายรถ ทำให้กับผู้ซื้อ เพื่อนำไปโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

เอกสารมีทั้งหมด 4 ชิ้นครับ

  1. เล่มทะเบียน ลงชื่อในช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์

2. แบบคำขอโอนและรับโอน ลงชื่อในช่องผู้โอน

3. หนังสือมอบอำนา 2 ชุด ลงชื่อในช่องผู้มอบอำนาจ

4.สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด ขีดค่อมว่า “ใช้เกี่ยวกับรถยนต์ทะเบียน …………… เท่านั้น”

ดาวน์โหลดเอกสาร พร้อมสั่งพิมพ์ได้ที่นี่ครับ (ดูภาพด้านล่างนี้ก่อนครับ )