คลังเก็บป้ายกำกับ: เครื่องจักร CNC

จำหน่าย ซ่อม แผงวงจรไฟฟ้า ระบบ Controller เครื่องจักร CNC

บริษัท ซี.เอ็น.ซี เซอร์โว ซัพพลาย จำกัด

http://www.cncservo.com/

382017_472291289476460_423778525_n 61790_472291416143114_810458055_n

เริ่มให้บริการและเป็นที่รู้จัก รวมถึงขยายกิจการมาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว  ที่เราสร้างความเป็นมืออาชีพให้เป็นที่ประจักษ์  ทั้งการจำหน่าย Control Board สำหรับเครื่องจักร CNC และบริการงานซ่อมเครื่องจักร CNC ที่ใช้ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการในการควบคุมดูแลทุกขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท 
เพื่อดำเนินกิจการให้บริการ จำหน่าย ซ่อมและแผงวงจรไฟฟ้า ระบบ Controller ให้บริการOverhaul ระบบ Mechanical ของเครื่องจักร CNC ตลอดจนสายการผลิตของภาคอุตสาหกรรมทุกชนิด
วิสัยทัศน์ 
มุ่งมั่นและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ จำหน่ายและซ่อมแผงวงจรเครื่องจักร เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ในการใช้บริการด้วยความสะดวกและรับผิดชอบ
นโยบายด้านการบริการ 
บริษัท ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราที่มีต่อลูกค้า   โดยเราเข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการ ความเป็นมืออาชีพ  และการรักษาสัญญาตามข้อตกลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลา คุณภาพ งบประมาณ หรืออื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินกิจการของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เราเสริมความพิเศษด้วยการบริการต่าง ๆ อาทิเช่น

  • อะไหล่สำรอง  ให้ลูกค้าไว้ใช้งานในระหว่างรองานซ่อมบำรุง เพื่อให้การดำเนินงานของลูกค้าเป็นไปอย่างไม่ขาดตอน
  • ค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม  ซึ่งได้รับการเปรียบเทียบราคาแล้ว โดยลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเรื่องราคาสินค้าและค่าบริการที่เรานำเสนอ   ลูกค้ามั่นใจได้ว่าคุ้มค่าและเป็นธรรมอย่างแน่นอน
  • สะอาดเหมือนใหม่ทุกชิ้นงาน  หลังการให้บริการงานซ่อมเครื่องจักร
  • มาตรฐานงานซ่อมบำรุง   ซึ่งผ่านการตรวจเช็คงานตามมาตรฐานทุกขั้นตอน

เราสัญญาว่า  บริษัท ฯ จะบริการอย่างครบวงจร ด้วยไมตรีจิตรและสำนึกในความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน

*****************************************************************************

add99

 

AmazingCounters.com